Polski english slovak

Nosnosť.

Zaťaženie nájazdových rámp sa líši v závislosti od toho, čo na rampy nakladá alebo vykladá. Osobné autá a dodávky majú veľký rázvor (vpredu aj vzadu), čo znamená, že tlak na nájazd je viac rozložený a teda menší. Pásové vozidlá napriek svojim kratším alebo dlhším pásom zaťažia rampy viac v jednom bode, a tu je tlak na nájazdové rampy väčší. Podobne aj mini traktory a výrobné stroje. Vzhľadom na tieto rozdiely majú parametre nájazdových rámp rôzne nosnosti pre rôzne typy vozidiel. V závislosti od daných okolností, môže používanie nájazdových rámp na hranici ich nosnosti viesť k ich miernej deformácii. Preto pri výbere nájazdových rámp odporúčame ponechať si určitú rezervu nosnosti. Pre niektoré rampy si môžete doobjednať vystuženie, ktoré potom zvýši ich nosnosť.

 

Istenie a uchytenie

V prípade rámp zakončených C-profilom, používaným pre odťahové vozidlá, je spôsob podopretia jednoduchý. Zub U-profilu prekrýva nosný profil na prívese a tým je rampa správne podopretá a zabezpečená proti pohybu.  Na druhej strane pri nájazdoch s nábehom opretým o podlahu alebo dodávku je spôsob podopretia zložitejší. Nesprávne podopretie nájazdov s nábehom môže spôsobiť ich zlomenie, čo môže mať za následok pád vozidla. Dôležité je tiež ukotviť nábeh nájazdu pomocou skrutky alebo čapu do podlahy karosérie tak, aby sa zabránilo jeho pohybu alebo pádu pri nakladaní a vykladaní z vozidla. Nábeh by mal byť opretý o auto, najlepšie na celú šírku nábehu alebo na dvoch miestach: na začiatku a na konci pri spojení s konštrukciou vozidla. Nájazdy končiace nábehom je potrebné objednať so zvareným nábehom v pravom uhle tak, aby nábeh ležal plocho na zadnej strane v skrini alebo na valníku. Pri objednávke stačí uviesť výšku hrany nábehu vozidla od zeme. Na nižšie uvedenej grafike na ľavej strane demonštrujeme nesprávne spôsoby manipulácie, zatiaľ čo na pravej strane sú znázornené správne spôsoby uchytenia a manipulácie.

oparcie3a.jpg

G-Z0WLCLFSNR
The function is available only to registered users.